Staan de instellingen van de PC juist ingesteld, staat de PC op dupliceren. Staat de juiste firmware/software op het videoconference systeem en is de laatste firmware geïnstalleerd.