ISO 14001 Certificering
••

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement. Het is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en biedt richtlijnen voor het opzetten, implementeren en verbeteren van een effectief milieumanagementsysteem in een organisatie. ISO 14001 stelt eisen aan het identificeren en beheersen van milieurisico’s, het verminderen van de milieu-impact en het voldoen aan de geldende milieuwetgeving.

De ISO 14001-norm richt zich op verschillende aspecten van milieumanagement, waaronder:

  • Milieuaspecten: Het identificeren van de milieuaspecten die verband houden met de activiteiten, producten en diensten van de organisatie.
  • Wettelijke naleving: Het voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving en andere relevante vereisten.
  • Milieubeleid: Het vaststellen van een milieubeleid dat de basis vormt voor het milieumanagementsysteem en de verbintenis van de organisatie om aan de eisen te voldoen.
  • Planning: Het vaststellen van doelstellingen, doelen en actieplannen om de milieuprestaties te verbeteren en de milieu-impact te verminderen.
  • Implementatie en uitvoering: Het implementeren van de nodige processen, middelen en verantwoordelijkheden om aan de milieueisen te voldoen.
  • Bewaking en meting: Het monitoren, meten en registreren van de prestaties van het milieumanagementsysteem en de milieuprestaties van de organisatie.
  • Continue verbetering: Het streven naar voortdurende verbetering van het milieumanagementsysteem en de milieuprestaties van de organisatie.

Het behalen van ISO 14001-certificering geeft aan dat een organisatie voldoet aan de eisen van de norm en een effectief milieumanagementsysteem heeft geïmplementeerd. Het kan helpen bij het verminderen van de milieu-impact van de activiteiten van de organisatie, het voldoen aan de wettelijke vereisten, het bevorderen van milieubewustzijn en het versterken van het imago van de organisatie op het gebied van milieuverantwoordelijkheid.

Onze andere certificeringen
••

VCA certificering
ISO 9001 certificering

Deel deze pagina, kies je platform